Образование

Открыт набор студентов для обучения в ВУЗах России

Российская Федерация предоставляет иностранным гражданам право на получение образования в российских образовательных организациях высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, а также за счет средств физических и юридических лиц в соответствии с договорами об оказании платных образовательных услуг.


Настоящим уведомляем о начале отборочной кампании 2017/2018 учебного года.


Предлагаем гражданам зарубежной страны, изъявившим желание обучаться в российских образовательных организациях, зарегистрироваться в электронной форме в информационной системе сбора документов (далее -"Информационная система").


Информационная система представляет информацию о преимуществах российского образования в 180 зарубежных странах и позволяет иностранным гражданам подавать требуемые документы, независимо от фактического места своего пребывания, а также получать актуальную информацию о результатах отборочных мероприятий.


Россотрудничеством совместно с международным информационным агентством «Россия сегодня» разработан и представлен на 12 языках в сети интернет интерактивный навигатор «Лучшие университеты России: выбери свой»  https://sputniknews.com/russia/201609191044294010-russia-best-universities/. Навигатор является информационным ресурсом и содержит ответы на самые актуальные для иностранных абитуриентов вопросы.

 

ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ມີຄວາມຍິນດີສະໜອງເງື່ອນໄຂ ໃຫ້ພົນລະເມືອງ ຕ່າງປະປະເທດ ໄດ້ມີໂອກາດໄປ ສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ບັນດາສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ ດ້ວຍທຶຶນຂອງລັດຖະບານ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ. ໃນຊົກຮຽນ ປີ 2017/2018 ລັດຖະບານ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ໄດ້ ຕົກລົງສະໜອງ ໂຄຕາ ທຶນສຶກສາໃຫ້ ສປປ ລາວ 81 ທຶນ. ຜູ້ທີ່ສົນໃຈ ໄປສຶກສາຕໍ່ ທີ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ ດ້ວຍທຶນສ່ວນຕົວ ກໍ່ມີໂອກາດໄປຮຽນເຊັ້ນກັນ, ໂດຍບໍ່ໄດ້ຈຳກັດຈຳນວນໂຄຕາ, ແຕ່ຕ້ອງ ເຊັນສັນຍາ ວ່າດ້ວຍການບໍລິການການຮຽນ ແບບຈ່າຍເງິນ ກັບ ມະຫາວິດທະຍາໄລ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.

ສູນວິດທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນທຳ ລັດເຊຍ ປະຈຳວຽງຈັນ ພວມດຳເນີນການ ເປີດ ຮັບເອົາ ຜູ້ສະໝັກ ຈາກ ສປປ ລາວ ທີ່ມີຄວາມສົນໃຈ ໄປສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ບັນດາສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສະຫະພັນລັດເຊຍ. ຜູ້ສະມັກໄປຮຽນ ຕ້ອງເຂົ້າມາສູນເພື່ອ ລົງທະບຽນ ສຳນວນເອກະສານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ. ຜູ້ສະມັກໄປຮຽນ ລັດເຊຍ ດ້ວຍທຶນຂອງຕົນເອງ ກໍ່ຕ້ອງເຂົ້າມາ ລົງທະບຽນຢູ່ສູນເຊັ່ນກັນ.

ພາກສ່ວນຄັດເລືອກ ນັກສຶກສາ ໄປສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ບັນດາສະຖາບັນສຶກສາຊັ້ນສູງ ຂອງ ສະຫະພັນລັດເຊຍ ແມ່ນ: ສູນວິດທະຍາສາດ ແລະ ວັດທະນທຳ ລັດເຊຍ ປະຈຳວຽງຈັນ, ກະຊວງສຶກສາທິການ ລັດເຊຍ ແລະ ມະຫາວິດທະຍາໄລ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຕາມລຳດັບ.

ສູນຂອງພວກເຮົາ ຍິນດີ ຈະອະທິບາຍ ລາຍລະອຽດ ທັງໝົດກ່ຽວກັບ ເງື່ອນໄປສຶກສາຕໍ່ ຢູ່ ສະຫະພັນ ລັດເຊຍ.

ນອກຈາກນັ້ນ ບັນດາຜູ້ສະໝັກ ກໍ່ສາມາດ ຊອກຮູ້ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວເງື່ອນຮຽນຢູ່ ລັດເຊຍ ແລະ ລົງທະບຽນ ດ້ວຍຕົນເອງ ຜ່ານທາງລະບົບອອນລາຍ ຕາມທີ່ຢູ່ http://russia.study (ຕໍ່ໄປເອີ້ນວ່າ RUSSIA.STUDY).

RUSSIA.STUDY ຍັງສະໜອງ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ກ່ຽວກັບການສຶກສາ ຂອງ ລັດເຊຍ ທີ່ເປັນປະໂຫຍດເອື້ອອຳນວຍ ໃຫ້ ຜູ້ສະໝັກ ຂອງ ຕ່າງປະເທດ ຮູ້ຈັກເຖິງວ່າ ມີເອກະສານໃດແດ່ທີ່ຈຳເປັນຈະຕ້ອງສົ່ງໄປ ແລະ ພ້ອມທັງ ສາມາດຕິດຕາມກວດເບິ່ງຜົນ ຂອງການຄັດເລືອກ ຂອງອົງການດັ່ງກ່າວ.

ນອກນັ້ນ, ຍັງມີ ຂ່າວສານ ພາຍໄຕ້ ຫົວຂໍ້ ວ່າ “ບັນດາ ມະຫາວິດທະຍາໄຊ ລັດເຊຍ ທີ່ດີທີ່ສຸດ ຂອງ ລັດເຊຍ: ພວກເຈົ້າ ຈົ່ງເລືອກເອົາ” ຕາມ http://sputniknews.com/russia/201609191044294010-russia-best-universities/  ເປັນ 12 ພາສາ ຊຶ່ງສາມາດຕອບບັນຫາທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ ຜູ້ສະໝັກຄົນຕ່າງປະເທດ.